​Brandskader

Vi tilbyder alle services i forbindelse med brandskader. Løsningen af skadesager er en kompleks og ofte langvarig proces, hvor mange aktører skal koordineres. Derfor er fællesnævneren i skadesager altid en god og dokumenteret kommunikation af de indgåede aftaler.

Vi udfører skadeservice, hvor der i løsningsforslaget er lagt vægt på en effektiv metode, således at processen bliver sammenhængende, og omkostningerne reduceres.​

Vi tilbyder:

  • Projektledelse, koordinering af underleverandører og opgørelse af erstatninger
  • Nedrivning og rengøring af bygningsbrandskader
  • Nedrivning, rengøring og desinfektion af bygningsskader
  • Håndtering og rengøring af løsøre og indbo samt opmagasinering
  • Professionelle affugtnings løsninger
  • Lugtsanering
  • Oprydning og afdækning af hærværks – og indbrudsskader
  • Rengøring efter håndværkere

Globus Services ApS​

Hejreskovvej 15 B, 3490 Kvistgård
​CVR: 32356591

Telefon: 70 222 144 • E-mail: skade@globusservices.dk

Vi støtter julemærkehjemmene og julemærkemarchen​