​Skimmelsanering af bygning og løsøre

Har din bolig eller ejendom haft vandskade eller fugtproblemer, kan dette medføre skimmelvækst i bygningen, hvis skaden ikke håndteres korrekt. Skimmelvækst er naturligt forekommende, men når den vokser i vores indeklima, kan den give sundhedsmæssige udfordringer. 

Vi har i Globus Services stor erfaring med håndtering af skimmelsvamp, og kan være behjælpelige med at fjerne denne ved en skimmelsanering. Vi kan også være behjælpelige med at identificere og fjerne den fugt, som er en af skimmelsvampens vigtigste behov. 

​Vi finder frem til årsagerne bag skimmelsvamp

Der kan i mange tilfælde være tvivl om årsagerne til, at der kan konstateres skimmelvækst. Vi kan ved hjælp af for eksempel fugtmålinger, overfladeanalyser, luftprøver eller termografiske undersøgelser hjælpe med at finde årsagen til skimmelproblemet.​

Hvis der er vækstbetingelser for skimmelsvamp vil der som oftest også være vækstbetingelser for andre typer svampe, der kan være skadelige for bygninger. 

Her kan vi ligeledes være behjælpelige med at identificere og afklare de behov og tiltag, som vil være nødvendige ved en svampeskade som for eksempel ægte hussvamp.

Globus Services er certificeret til at udtage og analysere Mycometer Surface, Mycometer Air og Mycometer Bactiquant Surface prøver.

Vi tilbyder:

  • Nedrivning, rengøring og desinfektion af bygningsskader
  • Håndtering og rengøring af løsøre, indbo og opmagasinering
  • Professionelle affugtningsløsninger
  • Nedrivning og skimmelsanering
  • Måling af eventuelle forekomster af skimmelsporer på overflader og luft
  • Kontrolmålinger efter sanering
  • Forebyggende efterbehandling efter skimmelsanering
  • Samt andre services i forbindelse med skimmelsanering, fugt- og vandskader
  • Vi er certificeret til at udtage og analysere Mycometer tests

Kontakt os på telefon 70 222 144 og hør mere om vores arbejde med skimmelsanering, og hvordan vi kan hjælpe jer af med jeres skimmelsvamp.​

Globus Services ApS​

Hejreskovvej 15 B, 3490 Kvistgård
​CVR: 32356591

Telefon: 70 222 144 • E-mail: skade@globusservices.dk

Vi støtter julemærkehjemmene og julemærkemarchen​